KCN - Nhà Máy

Previous
Next

Hà Nam Number One

Công ty TNHH Đại Phú Mỹ là đơn vị thiết kế cảnh quan cho nhà máy Number One - Tỉnh Hà Nam.


Với tổng diện tích đầu tư gần 26 ha, Nhà máy Number One Hà Nam sẽ là một trong những nhà máy nước giải khát lớn nhất tại khu vực Bắc Bộ bao gồm đầy đủ các hạng mục công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng sản xuất, hệ thống kho nguyên liệu, kho thành phẩm, nhà ăn và cả khu nhà tập thể dành cho cán bộ, công nhân viên.

Với tổng vốn đầu tư 1.480 tỉ đồng, nhà máy sẽ được xây dựng theo 02 giai đoạn. Giai đoạn 01 từ năm 2012 đến 2017 sẽ hoàn thiện 05 dây chuyền sản xuất cho năng suất 350 triệu lít/năm. Giai đoạn 02 từ năm 2017 đến 2022 sẽ hoàn thiện tiếp 06 dây chuyền sản xuất cho năng suất thêm 600 triệu lít/năm. Dự kiến nhà máy sẽ giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động địa phương trong giai đoạn 01 và trên 2000 lao động sau khi hoàn thành; dự kiến đóng góp bình quân 800 tỉ/năm vào ngân sách của tỉnh khi hoàn tất giai đoạn 01.

Dưới đây là một số hình ảnh ý tưởng thiết kế cảnh quan do Đại Phú Mỹ Thực Hiện:


DỰ ÁN KHÁC