KCN - Nhà Máy

Previous
Next

Nhà Máy Dược MEBIPHAR

Đại Phú Mỹ là đơn vị thiết kế cảnh quan cho dự án Nhà Máy Dược MEBIPHAR - Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

DỰ ÁN KHÁC