KCN - Nhà Máy

Previous
Next

Nhà Máy Good Box - Tỉnh Bình Dương

Tên công trình:Nhà máy Good Box
Địa điểm:Đường số 50, KCN VSIP II mở rộng, Thuận An, Binh Dương
Chủ đầu tư:Công ty TNHH Good Box Việt Nam
Quy mô:35.000 m2
Phạm vi công việc:Thiết kế cảnh quan
Năm xây dựng:2013

DỰ ÁN KHÁC