Thể loại khác

Previous
Next

Green Island Resort

Tên công trình:Green Island Resort
Địa điểm:Thị Xã Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang
Chủ đầu tư:Công Ty CP T&T
Quy mô:45.000 m2
Phạm vi công việc:Thiết kế cảnh quan
Năm thực hiện:2011

DỰ ÁN KHÁC