Kiến thức

Cây cảnh nội thất hấp thụ khí độc

Ngày đăng: 27/05/2014, 04:21 pm

Danh sách này gồm các loài thực vật do Trung tâm không gian NASA sưu tầm trong quá trình nghiên cứu làm trong sạch không khí. Quá trình lọc không khí đóng một vai trò quan trọng trong các trạm không gian ngoài trái đất. Vì các cuộc thám hiểm trong không gian dài hạn không thể đem theo một số lượng lớn không khí dùng cho các phi hành gia. Do đó, trung tâm không gian NASA nghiên cứu các loài thực vật ngoài khả năng quang hợp còn có khả năng lọc và tiêu hủy các khí độc như benzene, formaldehyde và trichloroethylene.


Xem tiếp >

Nghệ thuật BonSai và sự sáng tạo tự nhiên

Ngày đăng: 27/05/2014, 04:20 pm

Bonsai là một nghệ thuật lạ lùng từ đó người ta có thể sáng tạo ra một tình cảm về thực tại của thiên nhiên bằng sự vận dụng bằng tay qua một thời gian dài về cây cảnh đá tảng khay và chậu, và mỗi cây Bonsai là một, không cây nào giống cây nào.

Xem tiếp >