Tuyển dụng

Tuyển dụng Thiết kế

Ngày đăng: 07/11/2019, 06:59 am

CÔNG TY CP ĐẠI PHÚ MỸ hiện đang triển khai các dự án khu dân cư, Resort, Sân Golf quy mô từ 30hecta đến 1000hecta, cơ hội cho các bạn trải nghiệm các dự án quy mô lớn với:
· Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, vui vẻ, thoải mái.
· Đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ hết mình.

Xem tiếp >

𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐃𝐔̣𝐍𝐆

Ngày đăng: 29/10/2019, 03:51 am

𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐂𝐏 Đ𝐀̣𝐈 𝐏𝐇𝐔́ 𝐌𝐘̃ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐜𝐚́𝐜 𝐝𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐤𝐡𝐮 𝐝𝐚̂𝐧 𝐜𝐮̛, 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐫𝐭, 𝐒𝐚̂𝐧 𝐆𝐨𝐥𝐟 𝐪𝐮𝐲 𝐦𝐨̂ 𝐭𝐮̛̀ 𝟑𝟎𝐡𝐞𝐜𝐭𝐚 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟎𝟎𝟎𝐡𝐞𝐜𝐭𝐚, 𝐜𝐨̛ 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐜𝐚́𝐜 𝐝𝐮̛̣ 𝐚́𝐧 𝐪𝐮𝐲 𝐦𝐨̂ 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢:
· Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, vui vẻ, thoải mái.
· Đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ hết mình.

Xem tiếp >